Ayrıca, hem de

Anasayfa » Ayrıca, hem de

- fıkra + de = fıkra + çok

de ve çok anlamı bağlı olarak cümlenin baş kısımlarına atıfta bulunabilir. Konuşurken, atıfta bulundukları kelimeyi vurgulayarak tam anlamıyla şaşırıyoruz.

  • Diğer insanlar pazar günleri toplantı yaparlar ve pazar günleri toplantı yaparız de
  • Pazar günleri yürüyüşe çıkıyoruz, pazar günleri toplantı yapıyoruz de
  • Salı günü toplantılarımız var, pazar günü toplantılarımız var. de

Ayrıca + fiiller = be + Ayrıca

  • Ondan hoşlanmıyorum ben Ayrıca dürüst olmadığını düşünüyorum
  • O şarkı söylüyor ve o Ayrıca piyano çalar
  • Ben açım ve ben Ayrıca çok yorgun

de (çok) kısacası Ayrıca)

  • Açım. Ben çok/ Öyleyse ben / ben de / ben de (ben değil Ayrıca)

- kullanmaz ayrıca Ayrıca Olumsuz cümleler halinde = hayır .. ne, ne de ne

  • O orada çok - Orada da yok
  • Seni sevdim de - Ben de senden hoşlanmıyorum
  • Yapmam çok - Ben de yapmam.

Facebook Comments