A. Cümle fiilleri nelerdir?

Anasayfa » A. Cümle fiilleri nelerdir?

Bir fiil fiil, bir fiil artı bir fiildir, orijinal fiilden farklı bir anlam yaratan bir edat veya zarftır.

 • Bazı cümle fiilleri geçişsizdir.
  Bir geçişsiz fiil bir nesne tarafından takip edilemez.
 • Bazı deyimsel fiiller geçişlidir.
  Bir geçişli fiili bir nesne izleyebilir.
 • Bazı geçiş cümleleri fiilleri ayrılabilir.
  Nesne fiil ve edat arasında yer alıyor.
  Bu Cümle Fiil Sözlüğü'nde, ayrılabilir cümle fiilleri bir * arasında fiil ve edat / zarf.
 • Bazı geçiş cümleleri fiilleri birbirinden ayrılamaz.
  Nesne edattan sonra yerleştirilir.
  Bu Cümle Fiil Sözlüğü'nde, ayrılmaz cümle fiilleri bir + sonra edat / zarf
 • Bazı geçişli fiil fiilleri her iki yerde de nesne alabilir.
  Bu İfade Fiil Sözlüğünde, bu ifade fiilleri işaretlenmiştir. * ve + ile birlikte.
 • Her ne kadar birçok deyim fiili bir nesneyi alabilse de,
  şart nesne zamir ise nesneyi fiil ve edat arasına koyun.

Facebook Comments